Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ava-bhūta

, mfn. (pp. of ava + √bhū), mean,
ignoble; f.
~ā, MN II 210,7 (= avaḍḍhibhūtā amaṅ-
galabhūtā, Ps; pt: adhobhūtā, adhobhāvo sattānaṁ
avaḍḍhi avamaṅgalan ti āha: 'avaḍḍhibhūtā yevā' ti).