Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-vadaññ[ū/u]

, mfn. (cf. sa. vadānya, "affable";
-ññū for -ñña on the pattern of -ññū: -ñña (sa. jña)),
not affable, unkind, (niggardly); m. assaddho kadariyo
~ū, Sn 663; — °-tā, f. abstr. ,Vibh 371,26-31 (= thad-
dhamacchariya-vasena "dehi karohī" ti vacanassa ajā-
nanā, Vibh-a); acc. assaddhiyaṁ . . . ~aṁ . . . kosaj-
jaṁ (ap)pahāya√ AN V 146,4 foll.—148,4 foll.; instr.
~āya, Nidd I 37,15 (Nidd-a). — Cf. avadāniya. a-vadaññū