Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-vaḍḍhi

, f. [3a + sa. vṛddhi], no increase, no
growth, decay
(also a-vaddhi or a-vuḍḍhi): anayo
~i mahāvināso, Ja III 357,24'; ~i vināso, Ja
IV 426,1' (= 'parābhavo'); Sv (III) 1005,6 ( =
'apāyo'); Ps III 165,3 (= 'abhū'); acc. ~iṁ, Ja III
176,11' (= 'anatthaṁ'); ~iṁ vināsaṁ, Ps II 265,29
(= 'anaya-vyasanaṁ') ≠ Ud-a 355,26; ~iṁ āpajjati,
Mp II 318,31 (= 'anayarh'); ~iṁ vināsaṁ, Mp III
16,8 (= 'an-abhāvaṁ'); avaddhim āpajjanaṁ, Sadd
86,8 (= 'parābhavanaṁ'); instr. ~iyā, Sv(III) 950,33
(Ee avuḍḍhiyā; = 'abhavena'); loc. ~°-mukhe, Dhp-a
III 335,25 (= 'uyyogamukhe'); — °-kara, mfn.,
pernicious, unhealthy; n. pl.
~āni ārammaṇāni, Ps
IV 55,4 (= 'asappāyāni'); — °-kāma, mfn., who does
not care for what is profitable; gen.
~assa, Ja III 108,26
(= 'anattha-kāmassa').