Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


arati-rati

, f. (dvandva), dislike and delight; na
ca maṁ ~ saheyya, AN V 132,15 ≠ Vism 266,11; —
°-saha, mfn., match for that; m. ~o hi (so Se; Ee ti) bhi-
kkhave dhīro, AN II 28,31 (= aratiñ ca pañcakāma-
guṇa-ratiñ ca sahati abhibhavitum sakkoti, Mp); ~o
hoti, uppannaṁ aratiṁ abhibhuyya abhibhuyya vi-
arati-rati~o assaṁ, MN I 33,24 (Ps) = AN V 132,14; ~o
[ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ] hoti nâlābhe paritassati, Saddh 476; —
°-sahanatā, f. abstr.; Vism 644,37.