Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


2

a-mara

, m. [ts.], (a) a god or deity; Abh 11 (tida-
sā tv amarā devā); devo suro ca . . . ~, Sadd 477,24*;
ifc. v. Brahmâmarâdi° (Dāṭh V 62), sa-marâ°
(Jināl 177); — (b) i. q. 1amarā (a); yathā ~o nāma
maccho udake gahetvā māretuṁ na sakkā ito c'ito
ca dhāvati gāhaṁ na gacchati, evam eva ekasmiṁ
(pi) pakkhe asaṇṭhānato (or asaṇṭhahanato) na maratī
ti ~o nāma, Ńidd-a (Se) II 139,7 (ad Nidd I 386,29
'amara-vitakko', q. v.) = Vibh-a 491,6; see 1a-marā,
f. & amarā-vikkhepa.