Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

a-mara

, mfn. [ts.], not subject to death, im-
mortal; m.
~o, Ja V 80,6* (na c'atthi satto ~o patha-
vyā; Ct.); puññā ca dhaṁse ~o na c' amhi, Ja V
218,15*; ajaro tvam ~o bhava, Ja VI 589,28*; m. pl.
1a-marakathenti, Th-a) — MN II 73,6* ('aho vatā no ~ā' ti āhu;
Ps); iriyanti ~ā viya, Th 276 (Franke DN Trsl.
30 n.5 is wrong); carimha ~ā viya, Ja VI 236,32*; f.
~ā, Sv I 115,12 (na maratī ti ~ā, scil. diṭṭhigatikassa
diṭṭhi c' eva vācā ca), cf. ~ā nāma maccha-jāti, ib.
16 (cf. a-marā, f. & Sadd 500,10); gen. ~āya diṭṭhiyā
vācāya vā vikkhepo ti amara-vikkhepo (q. v.), Sv I
115,14; n. loke ~aṁ nāma n'atthi, Ja VI 364,23; idam
ajaram idam ~aṁ, Thī 512; akāsiṁ ~aṁ tapaṁ,
Th 219 (as in the foll. exx. split-cpd. for amara-
tapaṁ, q. v.); anatthasaṁhitaṁ ñatvā yaṁ kiñci
~aṁ tapaṁ, SN I 103,19* (Ee w. r. aparaṁ tapaṁ; =
amaraṇa-tapaṁ amarabhávatthāya kataṁ, Spk); n.
pl.
~ā bahū tapā, Sn 249 (= amara-bhāva-patthana-
tāya pavatta-kāyakilesā, Pj); — ifc. v. ajarâ° (Pv 210
foll.), narâ° (i. q. deva-manussā-, Ap 141,25 = Th-a
(Ce) 125,11*), manujâ° (do., Ap 463,25), Sumanâ°
(quotation in Sadd 249,32*).