Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


abhi-rata

, mfn. [ts.; pp. of abhi + √ram, cf. abhi-
ranta], fond of, finding delight in, content with (loc. or
ifc
); m. ~o, Kacc-v 588; ~opaviveke, DN I 60,23 (Sv);
purisatte . . . ~o satto, AN IV 57,25: pāpe ~o, Pv-a
206,19; [~o, Thī-a 256,13, w.r. for abhi-hato, q. v.];
instr.
~ena ... kiṁ dukkaraṁ, SN IV 260,23; gen. ra~
abhi-ratariye, MN I 463,1; niratā~ā, Dhp-a I 230,11 (= 'ratā');
do. ifc v. adhammâ°, an-°, ekâ° (Ps Se III
673,5 ad MN III 237,25), kāmâ° (abstr. -tta, n.,
Ja V 254 26), cirapāpâ° (Pv 473), tatrâ° (AN IV
57,8), dānâ° (abstr. -bhāva, m., Ja V 382,16), dānâ-
dipuññâ
° (Pv-a 105,10), nibbānâ° (Sn 86), nek-
khammâ
° (AN IV 224,27 = V 175,15), papañcâ°
(Th 989), para- vambhan[ā/a]° (Pañca-g 100), pasaṁsâ°
(Saddh 563), puññakammâ° (Pv-a 54,27), pharusâ°
(Saddh 82), maṇḍana-vibhūsanâ° (Mil 163,25), ma-
raṇasati-bhāvanâ
° (Pv-a 61,30), vivekâ° (Ap 26,18
= Th-a (Ce) II 105,16*; Ap 414,16), vihesâ° (Sn 275),
sakkāyâ° (Th 765; AN III 435,13), sattâhâ° (Ap
242,5);— — °-bhāva, m. abstr.; instr, kilesûpasame
~ena, Ja III 78,14'; — °-rūpa, mfn., (of) content (ap-
pearance
); pl. ~ā (haṭṭhapahaṭṭhā + ), MN II 121,25.