Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


abhi-bhūyati

or °bhuyyati, pr. 3 sg. (a) (pass,
of
abhi-bhavati; sa. abhi-bhūyate), to be overcome or
abhi-bhūyatiṇaka-sarīraṁ khaṇḍiccâdīhi ~; Ee °bhuyyā ti!) = Sv
(II) 555,1; part. f. °-bhūyamānā (jigacchā-pipāsāya),
Pv-a 80,2 (= 'khuppipāsā-samappitā'); gen. pl. ~ānaṁ
(khuppipāsâdīhi), ib. 103,9; — (b) active (cf. bhūyate,
Sadd 8,5-1.4); rāgaṁ abhi-bhuyyatī ti bhūripaññā,
Paṭis II 196,20 foll. (quoted Sadd 82,10); as v. l. for
abhibhuyya vattati Spk (Ce Se): ~[ī/i] ti abhibhavati aj-
jhottharati, ad SN IV 246,22 (see abhibhavati, abs. (a).