Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


appôssukka

, (or metr. appôssuka, [ - - ˇ ≂ ] cf.
an-ussuka) mfn. (appa + ussukka, sa. alpa + autsuk-
ya [resp. *autsuka, see a-pesuṇa above], cf. Buddh,
sa.
alpôtsuka, Divy 41,23, etc), careless, unconcerned;
living at ease, inactive;
Sn 43 (~o paraputtesu hutvā;
Nidd II 91,20: ~o avyāvaṭo anapekkho) = Ap 9,9 ; īhī
appôssukkanirussukkā, Thī-a); 477 (~ā [do.] ghaṭenti jātimaraṇa-
ppahānāya) ; Dhp 330 (~o mātaṅg' araññe va nāgo;
= nirālayo, Dhp-a IV 31,1) = Ja III 488,26*;
Vin II 188,29 (~o dāni bhante Bhagavā . . . viha-
ratu, quoted Ud-a 248,29) ≠ MN III 153,12 foll.;
MN I 331,1 (~o . . . viharassu); 459,17 (~ā . . . viha-
rissāma); DN II 106,18 (~o tvaṁ pāpima hohi;
= nirālayo, Sv) = 114,29 - SN V 262,18 = AN IV
311,25 = Ud 64,21 (= nirussukko nirālayo, Ud-a);
DN II 176,10 (~o tvaṁ deva hohi) = MN III 175,18
(quoted Pj I 173,19) ≠ DN II 177,9 - MN III 176,4
(quoted Pj I 173,25); MN I 450,5 (~ā pannalomā
paradavuttā; = anussukkā, Ps); do. acc pl. ~e, MN
II 121,21; do. m. ~o, Vin II 184,21 (abhīto +) ≠ Ud
19,81 (reading apposukko; = sarīra-guttiyaṁ nirus-
sukko, Ud-a); MN I 502,24 (~o bhavaṁ ... nam
vadeyya; = anussukko avyāvaṭo, Ps); SN I 202,23
(~o tuṇhībhūto saṁkasāyati; = uddesa-gahaṇe ca
sajjhāya-karaṇīye ca nirussukko, Spk) = II 277,1.2-20;
IV 178,1 (aṅgāni sake kapāle samodahitvā ~o tuṇ-
hībhūto saṁkasāyati, scil. kummo); Ja I 197,16*
(~o bhusaṁ khāda; = nirussukko, Ct.); III 289,6*
(~o [ - - ˇ ˇ ] bhuñja); Ja III 66,7* (~assa bhadrassa
na pāpaṁ upalippati; = nirālayassa, Ct.); IV 71,2:1*
(~o nirāsaṁkī asoko akutobhayo) = 344,18*; IV
293,28* (~o tāta tuvaṁ nisīda); 329,12* (~o dāni
tuvaṁ kapoṭa (so Ee Ck for kapota); = nirālayo,
Ct.); V 8,16* (kāmaṁ ~o [ - - ˇ - ] bhava; = do.
Ct.); — °-tā, f. abstr.; dat. (or instr.) ~āya cittaṁ
nami (or namati) no dhammadesanāya, DN II 36,20
(Sv: nirussukkabhāve(na), adesetu-kāmatāyā ti at-
tho) = 38,1 = MN I 168,9 (Ps do.) = SN I 137,1-6
(Spk do.) = Vin I 5,12 [cf. Lal 396,1, Mvu III 315,3];
Pj I 34,10 (nirāsaṁkatā ~ā, etc); Mil 232,1 i; Dhp-all
15,18 (sace tumhesu ~aṁ āpannesu khattiyavaṁso
ucchijjissati); — °-bhāva, m. abstr.; Ps II 278,8
(dhammadesanāya ~aṁ āpanne Bhagavati); °-pañho
(Bhagavatodhammadesanāya), titleof Mil232,7-234,29
(only in Se).