Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-pihālu

, mfn. (3a + pihālu, from pihā with
suff.
(ā)lu (cf. Sadd 790,18 etc.); cf. sa. spṛhayālu
[spṛhalu]), undesirous, not envious; Sn 852 (patilīno
akuhako ~u amaccharī; — apihana-sīlo, Pj; Nidd
I 227,9; Nidd-a = Pj); Th 1218 = SN I 187,6*
(akuhako [metr. akuho?) nipako ~u; = nittanho,
Spk). a-pihālu