Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-pariṇāyaka

, mf(~ikā)n. (also written a-pari-
nāyaka, ~ikā; sa. a-pariṇāyaka), without guide or
adviser;
Ja II 226,1* (bālo'~o; Ct.); f. ~ikā, Ja IV
93,4* (andhā+); pl. (m.; mātā-pitaro) ~ikā, Ja IV
415,20* (andhā+; Ct.) = 416,15*; Ps I 39,14* (dukkho
~o); Paṭis 1129,18 (hatanetto lokasannivāso ~o) ≠
Ud-a 143,22; As 129,20 (amūḷho ... ~aṁ khandha-
pañcakaṁ ~ato bujjhati, knows it as such).