Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


[†

andu

, m., C-reading for gaiṁu (q. v.); tāvanto
andu [Cks anu] jāyetha, Ja V 72,2* (Bds gaṇḍu; Ct
ib.
74,10': 'andu jayetha'ti gaṇḍā jāyiṁsu, so Cks,
B
ds gaṇḍō].