Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


an-okāsā

, m. (= an-avakāsa, q. v.), no place or
room, an improper place;
[Mogg-v 111,12: ~aṁ kā-
retvā; cf. an-odhiṁ katvā, a-paccakkhaṁ katvā,
and see Ai. Gr. II: 1 § 31 c, and 3a 5 above]; Mil
229,20-25 (~e ṭhito); — mfn. not giving sufficient
room
, Dhp-a III 442,4 (dvārāni ~āni ahesum; w. r.
anekasahassāni) = Pj I 164,25; not finding place,
Sp (IV) 944,5 (bhikkhū ~ā). — °-kata, mfn.,
who has not given occasion or leave;
~aṁ bhik-
khum pañhaṁ pucchanti, Vin IV 344,9, 14**, 17'
(= asukasmiṁ nāma ṭhāne pucchāmī ti evaṁ
akata-okāsaṁ, Sp; cf. anokāsaṁ kāretvā above, an-
oghatiṇṇa below); ~aṁ bhikkhuṁ āpattiyā codenti,
Vin I 114,15. — °kata-sikkhāpada, n. title of Vin
IV 344,6-28 (Bhikkhunī-Pāc XCV); ns ad Sadd 708,15.
— °-tta, n. abstr., abl. ~ā, Vism 186,27 (Ee anokā
sattā); Sadd 140,25. — °-bhūta, mfn. = 'an-oka',
q. v.; Pj II 573,1 = Nidd-a II 188,16.