Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


an-eka

, mfn. [ts.], sometimes also neka (q. v.;
cf.
Sadd 631,16-); 'not one', several, many, manifold,
numberless, various
(as a rule pl. or compound); m. pl.
(a ) ~e, MN I 402,36 (ime~ pāpakā akusalā dhammā);
(β) ~ā, SN I 143,11* (janā) = Ja III 359,21*; acc. ~e
(saṁvaṭṭa-kappe), It 99,5 = MN I 22,16 = Nidd II
an-ekaSN I 42,20* (janatā) - Ja IV 110,5*; n. pl. ~āni,
MN II 167,13 (devatā-sahassāni); Dhp-a III 114,1
(jāti-satāni); Mil 67,10 (vassasahassāni); 108,29
(kappa-koṭi-sata-sahassāni); instr. ~ehi, Ud 32,25
(santāpehi); Dhp-a III 127,18 (buddha-satasahassehi);
Vism 411,3; gen. (a ) ~esaṁ, Nidd II (Se) 32,1 (~pā"
ṇasahassānaṁ; so Nidd-a II 219,2; Nidd Sc aneka-;
Ee omits!); (β) ~ānaṁ, MN III 280,9 (tāsaṁ ~
devatā-sahassānaṁ).