Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


an-ussuka

, mfn. [sa. an-utsuka; sometimes spelt
an-ussukka, cf. ussukka, rt.], free from desire; not
eager, unconcerned, careless, secure, safe;
ussukesu ~ā,
Dhp 199; ke lokasmiṁ ~ā, SN I 15,23* (= av(y)àvaṭā,
Spk); vītalobhā ~ā, AN IV 98,7* (w.r. anissukā;
— katthaci ussukkaṁ an-āpannā, Mp); sayeyyātha
an-ussukaviharāhi ~o, V 8,17*; viharanti ~ā, VI 46,2*; ahaṁ
~[k]ko viharāmi, Dhp-a III 256,15; Ps Ee III 212,1
(mama rakkhaṇatthāya ~[k]ko avyāvaṭo); Pj II
449,24 — Sv I 250,4 (janapado . . . ~kko sakamma-
nirato, etc.); — [°-jāta, mfn., v. l. for an-ussadaka-
jāta, AN III 234,16]. — °-tā, f. abstr., Ud-a 202,2.