Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

a-kata-ññ[ū/u]

, mfn., knowing the uncreated (i. e.
Nibbāna, cf. 2a-kata); Dhp 97; 383; Dhp-a II 188,1
(akataṁ nibbānaṁ jānāt[ī/i]ti ~ū). 1a-kata-ññu