Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anullapanā

, f., given as synom. to anuvāda (b);
Vin II 88,33 (anuvādo anuvadanā ~ā anubhaṇanā);
apparently for anu-lapanā (Kern, Tr.; Sp: ~ā anu-
bhaṇanā ti ubhayaṁ anuvadanāya vevacanamattam
eva), but it is always spelt anull° quasi *anu-ul-lap°,
cf. (ālapanā lapanā sallapană) ullapanā, Vibh 352,29.