Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anu-rūpa

, mfn. [ts.], conformable, corresponding;
suitable, fitting, seeming; like, resembling, of the same
kind or manner
(with gen. or ifc); Pj II 405,19; Ps I
248,9 (assa ~aṁ senâsanaṁ); Vism 89,29; 118,5;
122,5-22 (~e vihāre); Dhp-a III 67,19 (pubbe . . . ka-
anu-rūpanaṁ ~o [scil. putto], It-a ad It 63,1 (= 'anujāto');
Ja I 91,26 (aññaṁ pi bahuṁ attano ~aṁ vadanto);
Dhp-a I 158,15 (~aṁ dhammaṁ); f. ~ā, Thī-a 211,2
(= 'sadisī'); As 209,9 (etay'eva aññāhi pi ~āḥi
upamāhi); pl. ~ā, Bv-a ad Bv I 14 (= 'anu-vaggā');
n. ~aṁ (adv., with gen. or ifc), conformably,
according to, in proportion to;
Sadd 747,22 = Mogg-v
III 2; Rūp Ce 85,37 = Sadd 883,19 = Pay fol.
v. 4 (given as ex. of the sense 'sādisse' of prp.
anu); — abl. ~ato (adv., with loc. or ifc.) = do.;
Abhidh-av 78,10*; Sadd 44,31 (atthâ°, etc.); — instr.
~ena (adv., with gen. or ifc); tassa tesaṁ vatthūnaṁ
~ena kammabandho hoti, Ss 117,29 (from Sp (II)
445,14). — Ifc. v. ajjhāsayâ°, atthâ°, an-°, adhip-
pāyâ
°, aparādhâ°, abhisamayâ°, āvibhāvâ°,
icchâ
°, okāsâ°, kammâ°, kālâ°, ñāṇabalâ°, tathâ°,
tad-
°, paññâ°, paṭiññâ°, pāḷinayâ°, Magadha-
bhāsâ
°, yathâ°, yogâ°, vacīduccaritâ°, vayâ°,
vibhava-balâ
°, vibhavâ°, sakasaka-bhāsâ°, sad-
°, °, subhâ°. — — °-jāta, mfn. = 'anu-ja'
(q. v.), Ja II 99,4'. — °tta, n. abstr., Abhidh-av 96,15*.
— °-dhammabhūta, mfn. = anu-dhammabhūta
(q. v.), Spk II 34,15. — Cf. paṭirūpa.