Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


2

an-upāyāsa

, mfn., free from irritation, peaceful;
free from troubles;
Ud 92,17 (asokā te virajā ~ā);
SN II 102,35 foll. (asokaṁ ... adaram ~aṁ); III
8,23 (sukho vihāro . . . avighāto ~o apariṭāho; =
nirupatāpo, Spk); MN III 231,2 (adukkho eso dham-
mo anupaghāto ~o apariḷāho); n. acc. (adv.) SN II
2an-upāyāsa~aṁ apariḷāhaṁ); m. pl. ~ā, Mp III 222,9 (= 'an-
āyāsā', AN IV 98,7*).