Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anu-passi(n)

, mfn. (from anu-passati), (a) looking
for, contemplating, observing
(with acc); Sn 255 (ran-
dham evâ° ~ī; Pj) = Ja III 192,29* (Ct), i. e. tmesis
of
randhânupassī; — (b) regarding as . . .; this last
mostly ifc. see
anattâ°, anānupassi(n) (with metrical
anu-passinitthi-purisâ
°, udakâ°, udayabbayâ° (or udaya-
vyayâ
°), ekadhammâ°, kāyâ°, citta-dhammâ°,
cittâ
°, jāti-ppabhavâ°, dukkhâ°, dvayatâ°, dham-
°, ññadhammâ°, paṭinissaggâ°, paravajjâ°,
(randhâ
°), vayadhammâ°, virāgâ°, vedanâ°, sa-
mudaya(vaya)dhammâ
°, samūhâ°, sukhâ°, sud-
dhâ
°, subhâ°.