Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anu-gijjhati

, pr. 3 sg. [sa. anu + √gṛdh], to be
greedy after
(acc), to covet still more; Sn 769 (kāme;
Nidd = anu-anu-gijjhati punappunaṁ pattḥeti,
Nidd-a), quoted Ud-a 120,28; Sn 854 (rase ca nâ°; v. l.
rasesu nâ°, = mūlarasâdisu gedhaṁ nâpajjati, Pj);
3 pl. ~anti, Ja III 207,18* (= punappuna giddhā
anu-gijjhatihutvā punappuna allīyanti, Ct.); part. neg. m. an-
anu-gijjhanto, Pj II 163,8 (= 'anānugiddho'); pot.
3 sg.
~eyya Sn 922 (rase ca nâ°); pp. anu-giddha, q. v.