Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


an-ănugiddha

, mfn. (an + anugiddha, with
rhythm, lengthening
), free from greed; Sn 86 (nibbānâ-
bhirato ~o [vaitālīya]; = kañci dhammaṁ taṇhā-
gedhena an-anugijjhanto, Pj); 778 (phassaṁ pariñ-
ñāya ~o [triṣṭubh]; — rūpādisu sabbadhammesu
agiddho, Pj; Nidd); — an-ănugiddha, Sn 144 (appa-
an-ănugiddhagiddho [çloka]).