Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


an-adhika

, mfn. [ts.], not exceeding, i. e. with
nothing redundant
(opp. an-ūna); DN III 126,14
(sabbâkāra-sampannaṁ+); Dīp V 52 (anūnam~aṁ
[scan anūnânadhikaṁ] c'eva kevalaṁ jinasāsanaṁ,
an-adhika~aṁ); 13,2; Vism 478,11 (pl. anūnā~ā); Pj II 137,9
(n. pl. anūnāni ~āni pañca . . . = 'pañcamattāni').