Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


an-attha-kāraka

, mf(~ikā)n., doing harm, per-
nicious, bearing malice to
(gen.); Ja III 260,18'
(sucirena~o, = 'upanāhī'); IV 22,11 (~o, scil. kodho);
179,4 (lokassa ~o); 196,26 (tumhākaṁ ~o); pl. ~ā,
Dhp-a I 55,14 (bhaṇḍana-kalaha-viggaha-vivādā);
gen. pl. ~ānaṁ (kilesānaṁ), Ja VI 473,19'; f. ~ikā,
an-attha-kāraka