Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


an-attha-kāma

, mfn., (a) wishing to do harm
(gen.), wishing no good; MN I 117,25 foll. (+ a-hita-
kāmo a-yogakkhema-kāmo); SN III 112,30 (do.); Ja
V 229,27 (tumhākaṁ ~o); pl. n. ~āni (scil. kulāni;
+ ahita-k° aphāsu-k° ayogakkhema-k°)), Nidd I
473,14 (Nidd-a); pl. m. ~ā, Pj II 287,17 (karuṇā-
virahitā sattānaṁ ~ā, = 'nikkaruṇā'); — (b), who
does not care about profit;
Ja II 205,11* = III
an-attha-kāma