Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


atthaññū

, mfn. (2attha + °-ññū, cf. sa. artha-
jña), knowing the right meaning, understanding cor-
rectly;
DN III 252,14 (dhammaññū + ; bhāsitassa
atthaṁ jānātîti ~ū, Sv) = 283,3; AN IV 113,10;
113,2]—114,2 (dhammaññū +); AN III 148,3
atthaññūpañca atthe jānāti); Th 1028 (pubbâparaññū +). —
Ifc. v. pāḷi-°.