Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1kathā, 2.a.(iii)

ananusandhikā ~ā uppaṭipāṭikā, As 135,15; — ifc. karuṇā‑°; purāṇa‑° (Sv 72,28, w.r.; read pū­ra­ṇa-°, cf. Sv-pṭ I 152,13); su-°.