Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kāretu-kāma,

mf()n. [cf. kattu-kāma, q.v.], a. wishing (to cause) to do, to act; b. wishing (to cause) to make some­thing; c. wishing (to cause) to build; d. peri­phrastic ex­pressions, with acc. of nouns;a. ~ā pi akāretukāmā pi kārenti yeva, Sv 600,3those who wished to act and those who did not feel obliged to act did act neverthe­less”; — b. mañcapīṭha-° °-cīvarâdīni ~enā pi, Sp 563,1; (sc. santhataṁ) eḷakalomehi ~o, 684,23; pilandhanaṁ ~o, Dhp-a I 25,7 = I2 20,15; — c. ahaṁ … āvāsaṁ ~ā, Vv-a 198,7; kuṭiṁ ~o, Sp 568,30; nivesanaṁ ~o, Ja VI 429,20; bhik­khu pāsādaṁ ~o, Sp 562,17; upāsako saṅghassa atthāya pokkharaṇiṁ ~o hoti, Vin II 123,2; — d. upāsikā ka­tabhattakiccassa satthuno anumodanaṁ ~ā, Dhp-a I 378,15; rajjaṁ ~ena, Ja V 112,7* = 116,6*; rajjaṁ ~o bha­vis­sati, Spk I 181,2 = Dhp-a IV 32,5; tassā sakkāraṁ ~o, Ja III 107,23; — °-tā, f. [abstr.], the wish to make, pro­duce; mahājanaṁ puññaṁ ~āya, Ja II 319,10because of the wish to have many people make merit”.