Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kāraṇa-pucchā,

f., = prec., cf. Sadd 5.3.2.2; kena te tādiso vaṇṇo ti ādisu ~āyaṁ, Sadd 279,27; kiñ câti ~ā, Spk II 290,3 ≠ Vibh-a 4,6; kathan nûti ~ā, Spk I 17,10 ≠ Ps II 239,16; ~ā … ti kāraṇavisajjanaṁ, Paṭis-a 441,31; ko nu kho bhante ti ~ā, Sp 184,32; Sv-pṭ I 503,18; °-vasena, Mp III 299,13; pucchā ca nāma °âdivasena anekavidhā, Sadd 279,24.