Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


Kāraka-kappa,

m., title of Kacc-v 273–317, cf. kāraka-sutta, q.v., and Epilegomena 96*; nāmakappe ~o chaṭṭho kaṇḍo, Kacc-v 317 (so read; Ee ~e, w.r.).