Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kām´-esanā,

f. [Buddh. sa. kāmaiṣaṇā, cf. SWTF q.v.], quest for sensual pleasures; tayo esanā: ~ā bhavesanā brah­macariyesanā, D III 216,12 (kāmesu kāmacchando … ~ā … kāmagavesanarāgo ~ā nāma, Sv 989,30; Sv-pṭ III 246,27) = S V 54,15 (kāmānaṁ esanā gavesanā magganā patthanā, Spk III 136,20) = It 48,3 (kāmānaṁ esanā kā­ma­saṅkhātā vā esanā ~ā, It-a II 16,29) = Vibh 366,20 (kāma­gavesanarāgo, Vibh-a 495,26) qu. Peṭ 252,11; katamā ~ā: yo kāmesu kāmacchando + …, Vibh 366,22; ~ā pahīnā, A II 41,17 (anāgāmimaggena pahīnā, Mp III 81,3); Vessan­ta­rassa ~ā pahīnā, Mil 116,29; nekkhammû­pa­vicāro pari­puṇṇo ~aṁ pajahati °-ppahānaṁ, Peṭ 252,22 foll. (so read); kāmâdisukhedhitassa attano °âdayo na bhavissanti, Ud-a 212,3 (so Ee, Ce; modernised text: °sukhehi samap­pi­tassa tassa attano °âdayo, Ud-a Be 191,8); sotânugatehi dhammehi ~āya samatha­maggo, Peṭ 233,25 (so read with Peṭ-trsl. §1024 n. 1).