Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kā-purisa

, m. [sa. kāpuruṣa, prakr. kā(p)urisa, kā,
q.v.], a bad, mean, uncultured person; opp. sappurisa;
gramm. lit.: kucchito puriso ~o kupuriso, Kacc-v
ad Kacc 338; Mogg-v III 117; Sadd 774,12; — exeg.:
~ena ... kucchitena kodhapurisena, Ja II 42,16'; ~ena
= pāpakena, 44,14'; ~ā ti lāmakapurisa, Pv-a 125,13;
— sakkāro ~aṁ hanti, Vin II 188,22* = 154,4* = II
241,32* = A II 73,32* (qu. Th-a II 279,30); sakkāro ~ena
dujjaho, Th 124 - 1053 (read [kā]p° acc. to EV I ad
1053); pāpo ~ena saṅgamo, Th 1018; na santhavaṁ
~ena kayirā, Ja II 42,8*; 44,9*; dukkho bhave ~ena
saṅgamo, VI 437,31*; jahe ~e h' ete, IV 58,12*; dha-
naṁ ~o labhitvā, n' ev' attanā bhuñjati no dadāti, S
I 91,16*; ~a, Pv 287; ~ehi nīcajanehi asevitaṁ +, Th-a
II 274,13; ~ā vuccanti puthujjanā +, Peṭ 180,12; —
°-sevita, mfn., pursued by low, uncultured persons;
samādhi hoti anariyo ~o, Peṭ 180,14; — ifc. a-°.