Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kāka-ssara

, m. and mfn., 1. (m.) a crow's voice; 2.
(mfn.) having a voice like a crow; — 1. ~o viya te saro,
Vibh-a 488,15 qu. Nidd-a I 208,22; — 2. aññe chinnas-
sarā pi ... ~ā pi honti, Sv 450,31 (= kākassa viya
amanuññassaratāya ~ā pi, Sv-pṭ II 53,11) = Ps II
35,15 = III 382,14 = Mp IV 148,6 qu. Nidd-a II 439,1.