Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


atta-ññū

, mfn. [sa. ātma-jña], knowing one's
self;
DN III 252,14 = 283,3 (attānaṁ jānātîti ~, Sv)
= AN IV 113,10 (dhammaññū atthaññū +); —
°-utā, f. abstr., Nett 29,14; 80,14.