Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


karabhôrū

, f. [sa. karabhorū, cf. PW s.v. karabha
(2); EWA-2 s.v. karabha], a woman, whose thighs
resemble the trunk of an elephant;
gramm. lit.:
ūrusaddā upamānādipubbā itthiyam ū hoti: ~ū ...,
Mogg III 38; ~ū (so read) vilambitagāminī ca (i.e.,
Sujātā), Mhbv 29,2.