Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


karaṇī

, (m)f(n). [cf. BHSD s.vv. karaṇā, karaṇī
("cause")], doing, making;ifc. aja-°; cakkhu-° (M I
15,27 foll.; Paṭis I 47,11; Sv 897,8; Paṭis-a 611,19 foll);
ñāṇa-° (M I 15,27 foll.; Paṭis I 47,24); natthu-° (Vin I
204,15); vagga-° (M I 286,35); samagga-° (M I 179,34; 268,9).