Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kayika

, m(fn.) [sa. krayika, cf. Pāṇ IV 4 13; pa. ka-
yaka, q.v.], trader;gramm. lit.: bhatiko, ~o, ... iko,
Mogg IV 30; — lex. lit.: ~o tu ca kāyiko, Abh 470; —
yāva ~ā na āgacchanti, anuppatte ... ~e mūlaṁ
gahetvā, Mil 334,8; ~assa hatthato mūlaṁ gahetvā,
Ja VI 110,17' (ad 110,4*); kayan ti taṁ hāpentā ~ā-
naṁ kayaṁ sate dātabbe paṇṇāsaṁ dāpenti, 113,21'
(ad 113,10*); — v.l. at Dhp-a IV 217,25 for kāyaka, q.v.