Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kammika

, m. and mfn. [scdry < kamma + ika; sa.
karmika or kārmika (Kauṭ 2.28.27); BHS, Buddh. sa.
karmika; v. BHSD s.v.], 1.a. a hired worker, wage-ear-
ner;
b. an artisan, craftsman; 2.a. a government officer,
e.g., a minister or a customs clerk;
b. a manager, admini-
strator;
3. (t.t. Vin) a bhikkhu who has performed pro-
ceedings;
4. (mfn.) performing (any given action); only
ifc.;
— 1.a. ~o hutvā, Ja II 305,18; ~e vañcayitvāna,
Mhv XXX 31; — para-° (Ap 270,25); vana-° (Ap 17,9;
269,13; 376,23; ~âdi, Sv 417,21); — 1.b. ifc. dāru-° (Mp
III 400,23); nava-° (Vin II 15,30; Mp I 31,15; 228,18;
~-Bhāradvāja, S I 179,34; Spk I 264,21); — 2.a. asso-
suṁ kho ~ā (Be °iyā) "sattho kira suṅkaṁ pariharis-
satī" ti, Vin IV 131,8 foll. (= suṅkaṭṭhāne ~ā [Be °iyā],
Sp 868,22; = kamme yuttā payuttā, Sp-yoj2); ahaṁ
~o hutvā evaṁ karomī ti, Ja VI 294,17'; — āya-°
(Dhp-a I 184,14); jala-patha-° (Ja I 121,15; Mp I 219,3;
~-sahāyaka, Ja I 121,24); thala-patha-° (Ja I 121,14;
Mp I 219,3,4); bhatta-° (Ja II 227,22 foll); rāja-° (Mhv
XXX 20; 22); samudda-° (~-sahāyaka, Mp I 219,12);
— 2.b ifc. ṭhapita-° (Mp I 360,24 [v.l. °kuṭumbikas-
sa]); ratana-koṭṭhâgāra-° (Mp I 252,1); — 3. kam-
maṁ na garahitabbaṁ, ~ā na garahetabbā, Vin II
5,11 (= yehi bhikkhūhi kammaṁ kataṁ, Sp 1156,3) =
32,7 (Sp 1163,4); kammaṁ garahati, ~e garahati, Vin
II 5,34 = II 23,32; — 4. ifc. asubha-°; assāsapassāsa-°;
ādi-°; kamma-ṭṭhāna-°; jhāna-° (Sv 765,4); dāna-°
(Mp I 430,21 foll); padhāna-° (Ps IV 197,9; Mp I 44,2;
IV 164,22); vipassanā-° (Vism 130,9; Sv 788,20; Spk
III 157,25; Mp II 57,2; III 266,14; Vibh-a 277,23; It-a II
9,13); sabba-° (Mp II 57,9; Vism 130,16; Pv-a 81,5;
~-amacca, Sv 788,27; Spk III 157,31; Vibh-a 311,19);
samādhi-° (Vism 130,8; Sv 788,17 foll.; Spk III 157,21;
Mp II 56,28; Vibh-a 277,19,21).