Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


Kamma-paccaya-vibhaṅga

, n.; title of Tikap 79,26-
80,13; ~e viya "mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṁ u-
pādārūpan" (= Tikap 80,5) ti kaṭattārūpabhāvavisiṭ-
ṭhaṁ upādārūpaṁ gahitan ti, Ppk-mṭ 207,1.