Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


Kambal'-Assatara

, m. pl.; Npr.; (dv.) The Kambala
(nāga or nāgas) and the Assatara (nāga or nāgas); cf.
CPD and PPN s.v. Assatara; Abh 652, q.v. s.v. Kamba-
la; ~ā āgu, D II 258,18* (= Kambalo ca Assataro ca, Sv
688,19) qu. Sadd 841,5; ~ā uṭṭhentu, Ja VI 165,4* (~ā
nāma tassa mātipakkhikā Sinerupāde vasanakā nā-
gā te ca uṭṭhahantu, 165,6'); ~ā pana nāgasenāpatino,
Spk II 350,2,6; Ss 230,24; — °âdi, mfn.; heṭṭhā Gaṅ-
gānivāsino ~ayo nāgā pūjam akaṁsu, Pj I 163,20.