Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


Kampilla

, n. [Amg. Kampilla, Utt XVIII 1; BHS
Kampilla; v. BHSD s.v.; cf. sa. Kāmpilya], Npr.; a city
in
Uttarapañcāla; v. PPN s.v.; Pañcālā Kuruyo Keka-
ke cā ti imāni tesaṁ raṭṭhānaṁ nāmāni tesu Pañcālā
Uttarapañcālā tattha ~aṁ (v.l. kappil°, kapil°) nāma
nagaraṁ, Ja II 214,17; viroca ~a (voc; Be kappile
[loc]) mahânubhāva, V 34,5*; — °-nagara, n., the city
of
K°; Uttarapañcālaraṭṭhe ~e Dummukho nāma rā-
jā, Ja III 379,3; — °-raṭṭha, n., the kingdom of K°; tattha
issariyan ti ~e Uttarapañcālanagare rajjaṁ majjhe
bhinditvā, Ja IV 396,17'; ~e Uttarapañcālanagare
Pañcālo nāma rājā ahosi, V 21,6; ~e Uttarapañcāla-
nagaraṁ pāpuni, VI 391,6.