Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


Kappūra-mūlâyatana

, n., - prec.; v. PPN s.v; GEI-
GER, Cūḷavaṁsa-Trsl. I 222 n. 7; ~e rañño dhītā Ya-
sodharā akāresi thiraṁ rammaṁ mahantaṁ paṭi-
māgharaṁ, Mhv LX 83.