Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kata-pāpa

, mfn., having done something evil, bad; yā-
vatā hoti akatakalyāṇānaṁ akatakusalānaṁ akata-
bhīruttāṇānaṁ ~ānaṁ ... gati, taṁ gatiṁ pecca gac-
chāmī ti, M III 165,7; idh' ekacco ... ~o kataluddo
katakibbiso (wax. comp. 4 + 4 + 5; cf. CPD, Epilegome-
na:
35*), A II 174,16 foll. (~o ti ādisu pāpaṁ vuccati
lāmakaṁ akusalakammaṁ, Mp III 161,12) = It 25,2
(= kataṁ upacitaṁ pāpaṁ etenā ti ~o, It-a I 102,9);
nâsmase -amhi, Ja IV 56,23* (= paṭhamakatapāpe
puggale, 57,11'); svāhaṁ akatakalyāṇo ~o, Pv 235;
ayaṁ puriso akatapuñño ~o, Pv-a 5,4; kukkuccam
nāma akatakalyāṇassa ~assa tappaccayā vippaṭisā-
ro, It-a II 177,19; — ifc. a-°; paṭhama-° (Ja IV 57,11'
[v.l. paṭhamaṁ-]).[[side 97]]