Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kata-nāma-dheyya

, mfn., having been given a name:
named;
ye khattiyā ye idha bhūmiphālā muddhâ-
bhisittā ~ā na tādise bhūmipatī adesi, Ja V
496,19*,27* (= muddhani abhisittattā va muddhâbhi-
sittā ~ā ti, 496,22',23').