Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kata-kalyāṇa

, mfn., 1. one who has been friendly; 2.
one to whom friendliness has been shown;
— 1. tvaṁ
kho 'si upāsaka ~o katakusalo katabhīruttāṇo aka-
tapāpo akataluddo (so read; Ee -ddho) akatakibbiso,
Vin III 72,5,12 (~o ti ... kalyāṇaṁ sucikammaṁ ka-
taṁ tayā ti tvaṁ kho asi ~o, Sp 436,3) ≠ It 25,19; yā-
vatā hoti akatapāpānaṁ ... ~ānaṁ katakusalānaṁ
katabhīruttāṇānaṁ gati, taṁ gatiṁ pecca gacchāmī
ti, M III 171,30; idh' ekacco akatapāpo hoti... ~o ho-
ti, A II 175,20; pubbe ca ~ā (split cpd.; v. infra) dāyakā
vītamaccharā saggaṁ te paripūrenti, Pv 400; ~ā ve-
neyyapuggalā, It-a I 151,16; — ifc. a-°; pahūta-° (Vv
203; Vv-a 108,1); pubbe-° (Ja III 12,9* [so read; Ee two
words
]; 12,24'); — 2. yo koci puriso paṭhamataraṁ
aññena ~o katūpakāro katattho nipphāditakicco, Ja
I 378,27' (ad I 378,24*); — ifc. pubbe-° (Ja III
387,17*,19* [so read; Ee two words] ≠ Ja I 378,24* [so
read; Ee two words
]; Pv 265 [so read; Ee two words]).