Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kaṇḍu-paṭicchādik[ā/a]

, f. and n. [kaṇḍupaṭic-
chādī + ka], an itch covering (= kaṇḍu-paṭicchād[ī/i],
q.v.); (f.) Sāvatthiyaṁ chabbaggiye ārabbha appa-
māṇikāyo ~āyo dhāraṇavatthusmiṁ paññattaṁ,
Kkh 143,4; (n.) ~assa tiriyaṁ dve vidatthiyo,
Khuddas ffl 11.