Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kaṇḍu-paṭicchād[ī/i]

, f. [cf. kaṇḍu-cchādi; Buddh.
sa.
kaṇḍūpraticchadana; BHSD s.v. pratichādana;
ZDMG 119 1969: 112,6], an itch covering; ~ denotes a
piece of cloth no more than 2
vidatthis (= about 18
inches
) wide and 4 vidatthis (= about 36 inches)
long
(cf. Vin IV 172,11, q.v. infra); ~ is allowed to
monks afflicted with suppurating skin diseases like

kacch[ū/u], q.v; ~ is permitted to be used from below
the navel to above the knees
(cf. Vin IV 172,15, q.v.
infra
); v. DBMT s.v.;exeg.: ~iṁ pana bhikkhunā
kārayamānena pamāṇikā kāretabbā. tatr7idaṁ pamā-
ṇaṁ: dīghaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyā,
tiriyaṁ dve vidatthiyo, Vin IV 172,11; ~ī nāma yassa
adhonābhi ubbhajānumaṇḍalaṁ kaṇḍu vā piḷakā vā
assāvo vā thullakacchu vā ābādho tassa paṭicchāda-
natthāya, Vin IV 172,15; — anujānāmi bhikkhave
yassa kaṇḍu vā piḷakā vā assāvo vā thullakacchū (so
read; Ee
-kacchā) vā ābādho -in ti, I 296,4; bhagavatā
bhikkhūnaṁ ~ī anuññātā hoti, IV 171,33 (kaṇḍū ti
kacchu, Sp 884,21 qu. Vin I 296,4, q.v. supra); 1297,7; IV
172,11; Vin-vn 572; Utt-vn 631; Sp 644,29 (-i); 722,24 (-i);
ticīvaraṁ vassikasāṭikā nisīdanaṁ paccattharaṇaṁ
~i +, 1345,2; — ifc. mañca-pīṭha-nisīdana-° (Sp
1334,3); — °(i)-kathā, f., discussion concerning the
itch covering; title of
Vin-vn 1823-24. kaṇḍu-paṭicchādī