Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kaṭ'-aṭṭhika

, n. [kaṭaṭṭhi (q.v.) + suffix ka], hip-
bone; = the innominate bone, i.e., either of the two
bones forming the sides of the pelvis;
aṭṭhikāni apa-
gatasambandhāni disāvidisāsu vikkhittāni aññena
hatthaṭṭhikaṁ aññena pādaṭṭhikaṁ aññena jaṅghaṭ-
ṭhikaṁ aññena ūraṭṭhikaṁ aññena ~aṁ (v.ll. kaṭi-;
kaṭha-) aññena piṭṭhikaṇṭakaṁ aññena sīsakaṭāhaṁ,
so imam eva kāyaṁ upasaṁharati, D II 296,18 = M I
58,30 = 89,10 = III 92,8 (with reading kaṭi-) = A III 324,17
(with reading kaṭi-); ūruṭṭhikassa ~e patiṭṭhitaṭ-
ṭhānaṁ suvaṇṇakārānaṁ aggijālanasalākābundisaṇ-
ṭhānaṁ, Pj I 49,27.