Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kaṭ'-aṭṭhi

, n. [kaṭi + aṭṭḥi; cf. the variants kaṭiṭ-
ṭhi, kaṭaṭṭhika and kaṭiṭṭhika qq.v. s.vv.], hipbone; =
the innominate bone, i.e., either of the two bones
forming the sides of the pelvis;
ekaṁ jaṇṇukaṭṭhi,
ekaṁ ūraṭṭhi, dve ~īni aṭṭhārasa piṭṭhikaṇṭakaṭṭhīni,
Pj I 49,6; ~īni dve pi ekâbaddhāni hutvā kumbhakāre-
hi katacūlisaṇṭhānāni tāpasabhisikāsaṇṭhānāni ti pi
eke, 50,2; ~īni ūraṭṭhikesu patiṭṭhitāni, 51,10.