Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


2

aḍḍha

, mfn. [sa. āḍhya; cf. ālhiya and subālhika],
rich, wealthy, opulent; Abh 725; 1039; Vin III 15,11
(~ā mahaddhanā mahābhogā, etc.; = upabhoga-
paribhogûpakaraṇa-mahantatāya ~ā, Sp); DN I
113,33 (+ mahaddhana, mahābhoga, etc.; = issara,
Sv); 134,22; 137,19; III 163,1; SN I 71,1 (+ do.;
= issara, Spk); IV 324,20 (kulāni ~āni + do.; cf.
aḍḍha-kula, n.); V 402,14 (+ do.); AN III 152,1
(+ do.; Mp); IV 7,1 (kīva-° + do.); V 290,23 (+
do.); Pp 52,8 (+ do.); Dhp-a I 3,8 (+ do.); Vv-a
322,15(+do.); Pv-a 78,13 (+ do.); Mil 106,29; 128,6
(+ do.); Ja III 299,1 (+ mahaddhana); Th 783
(Ed. addhā daliddā ca); Ja III 70,6* (f. ~ā; = VI
508,21*; SN I 35,1* (~e ājāyare [Ed. ajāyare] kule);
Vv 293 (~e kule); AN V 45,1 (~o + dhanavā ...
bhogavā); Ja V 214,14' (suṭṭhu ~o, = 'subāḷhiko');
— °-kāle, (loc.) 'as long as he was rich', Ja III 70,9'.
Ifc. v. kīva-°, guṇa°, satasākha°.